qTranslate:
HOTLINE 0909 246 166

Founder & VP of Sales

Cử nhân phân tích kinh doanh ĐH Western Sydney, Úc.Hơn 3 năm làm việc Business Analyst cho công ty chuyên về cung cấp hệ thống ERP của Đức.Hiện là GĐ Điều hành cty BYS – cung cấp giải pháp ERP cho doanh nghiệp.

.