qTranslate:
HOTLINE 0909 246 166

Founder & CTO

Thạc sĩ khoa học máy tính tại Đại học Công Nghệ HUTECH. Cử nhân Quản trị kinh doanh tại trường Đại học Trà Vinh. Hơn 13 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực IT trong ngành y tế.