qTranslate:
HOTLINE 0909 246 166

CMO

Hơn 7 năm công tác lĩnh vực Digital marketing. Sau khi tốt nghiệp với chuyên ngành chính là Quản trị kinh doanh, Hà tham gia các Công ty tiếp thị đa quốc gia để tích lũy kinh nghiệm và kiến thức về quản trị dự án marketing lớn.