qTranslate:
HOTLINE 0909 246 166

Founder & CEO

Cử nhân Tài chính Ngân Hàng ĐH Kinh Tế TPHCM. Hơn 10 năm kinh nghiệm quản lý dự án phần mềm với vai trò GĐ dự án các công ty phần mềm.