qTranslate:
HOTLINE 0909 246 166

Member of Medical board of Advisors

Tốt nghiệp Đại học Y Dược TPHCM năm 1995. Hơn 20 năm làm việc khoa nội chuyên về bệnh mạch vành tại Trung tâm Y khoa Hòa Hảo. Hiện là Giám đốc phòng khám Nhân Trang