qTranslate:
HOTLINE 0909 246 166

Senior Medical Advisor

Tốt nghiệp trường đại học Y Dược TPHCM năm 1995. Hơn 19 năm Bác sĩ Tim mạch và là CEO tại phòng khám đa khoa Tân Mỹ. Hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản trị phòng khám