qTranslate:
HOTLINE 0909 246 166

Senior Family Medicine Advisor

Phó chủ tịch Trung tâm Y học Gia Đình Việt Nam. Giám Đốc Trung tâm Y học Gia Đình Huế. 16 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Bác sĩ cộng đồng.