CLAS Healthcare
RẤT SỢ THUỐC QUÁ ĐÁT, NHƯNG ÍT AI QUAN TÂM
RẤT SỢ THUỐC QUÁ ĐÁT, NHƯNG ÍT AI QUAN TÂM
Trong cuộc khảo sát “bỏ túi” với 20 người thì cả 20 người đều sợ tác dụng khó lường của thuốc hết hạn sử dụng. Nhưng 17/20 người lại cho biết họ không biết gì v...