qTranslate:
HOTLINE 0909 246 166

Đại học Y dược

Trường Đại Học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh đã trải qua 40 năm kể từ ngày thành lập năm 1976 cho đến nay. Theo thời gian, cùng với sự phát triển của ngành Y Tế và nhu cầu sức khỏe của con người đòi hỏi nguồn nhân lực y tế nâng cao trình độ và đạo đức nghề nghiệp. Trường Đại Học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh được chia ra làm 7 khoa, bao gồm: khoa Y, khoa Răng Hàm Mặt, khoa Dược, khoa Y Tế Công Cộng, khoa Điều Dưỡng- Kĩ Thuật Y Học, khoa Y Học Cổ Truyền và khoa Khoa Học Cơ Bản. Mỗi khoa có những chuyên ngành riêng đảm bảo xây dựng tốt mọi chuyên môn trong ngành y tế.

Microsoft

Microsoft là 1 tập đoàn hàng đầu thế giới trong lĩnh vực phầm mềm, dịch vụ và giải pháp công nghệ thông tin. Những sản phẩm phần mềm của Microsoft bao gồm hệ điều hành cho máy chủ, máy tính cá nhân và các thiết bị thông minh, ứng dụng máy chủ cho môi trường công nghệ thông tin, ứng dụng năng suất thông tin, giải pháp kinh doanh và các công cụ phát triển phần mềm.

 

Get Real Health

Get Real Health giúp các cá nhân và các chuyên gia chăm sóc sức khoẻ tham gia và trao quyền cho nhau.
Sản phẩm của chúng tôi kết hợp thế giới thông tin mới từ bệnh nhân, thiết bị và ứng dụng với các sản phẩm hiện có
Dữ liệu lâm sàng cho một cái nhìn hoàn toàn về sức khoẻ của một cá nhân.