qTranslate:
HOTLINE 0909 246 166

CLAS Healthcare được mời tham dự cuộc họp tổng kết cuộc thi “Y tế thông minh 2018”

| 03/01/2019
Để chuẩn bị cho kế hoạch phát triển CNTT nhằm giúp cho việc thực hiện thành công các mục tiêu về chăm sóc sức khỏe toàn dân, Cục CNTT của BYT tổ chức cuộc họp tổng kết cuộc thi "Y tế thông minh 2018" và mời các đơn vị đã đạt giải thưởng tại cuộc thi tham gia góp ý về Phương hướng phát triển trong thời gian tới. Đồng thời, các đơn vị cùng trao đổi, thảo luận với Cục CNTT về phương án phối hợp. Là đơn vị có giải pháp Bệnh án điện tử DUY NHẤT đạt giải, #CLASHealthcare vinh dự được mời tham dự cuộc họp này. Mở đầu năm mới 2019 với cơ hội trên cả tuyệt vời, "máy bay" #CLASHealthcare chắc chắn bay cao, bay xa.