qTranslate:
HOTLINE 0909 246 166

KICK OFF MEETING TRIỂN KHAI DỰ ÁN TRIỂN KHAI BỆNH ÁN ĐIỆN TỬ – CLAS HEALTHCARE EMR CHO TOÀN TỈNH ĐỒNG NAI.

Đồng Nai là địa bàn giáp thành phố Hồ Chí Minh 45 #Vi ettelía đông. Đồng Nai có 19 cơ sở y tế bao gồm 9 Bệnh viện và 8 Trung tâm y tế. Nhận thức tầm quan trọng của việc áp dụng Giải pháp Bệnh án điện tử trong thời gian tới theo định hướng của Bộ Y Tế, BGĐ Sở Y Tế Đồng Nai đã quyết định chọn #CLASHealthcareEMR là giải pháp Bệnh án điện tử DUY NHẤT được chọn trong cuộc thi "Y tế thông minh 2018" để triển khai. Trong dự án này, #CLASHealthcare kết hợp cùng với #Viettel và #VinamedIT triển khai giải pháp #BệnhAnDienTu: - Giai đoạn 1 (từ tháng 1/2019 - tháng 03/2019): triển khai thí điểm tại 2 Bệnh viện: BV ĐK Đồng Nai và BV BKĐK Long Khánh. - Giai đoạn 2 (từ tháng 4/2019 – hết tháng 6/2020): triển khai lần lượt các điểm còn lại toàn tỉnh Đồng Nai. Năm 2019 hứa hẹn là một năm bận rộn của đội ngũ CLAS Healthcare.