qTranslate:
HOTLINE 0909 246 166

Đã có lời giải cho bài toán Bệnh án điện tử ở Việt Nam

| 04/12/2018
CLAS Healthcare EMR giúp giải quyết nguyên nhân chậm triển khai Bệnh án điện tử xuất phát từ lý do công nghệ và giải pháp như sau: (1) Các giải pháp EMR hiện nay thường là 1 phần của hệ thống quản lý bệnh viện (HIS) do vậy muốn triển khai EMR phải thay thế HIS dẫn đến phát sinh chi phí lớn đồng thời đảo lộn hoạt động hiện tại của Bệnh viện; (2) Để bảo mật thông tin bệnh nhân và quản lý phể duyệt bệnh án, các Bệnh viện hiện phải áp dụng chữ ký số. Tuy nhiện việc áp dụng chữ ký số cho các nhân viên y tế làm phát sinh chi phí rất lớn và làm chậm quá trình tác nghiệp; (3) Việc áp dụng bệnh án điện tử làm thay đổi thói quen sử dụng, hệ thống mẫu biểu phải lập trình lại thường xuyên làm phát sinh chí phí và thời gian triển khai rất lâu; (4) Việc kết nối khó khăn giữa hệ thống Bệnh án điện tử với các hệ thống thông tin y tế khác cũng hạn chế hiệu quả của áp dụng bệnh án điển tử trên thực tế.