qTranslate:
HOTLINE 0909 246 166

KPMG

KPMG Việt Nam thành lập năm 1994 và là một trong những công ty cung cấp dich vụ chuyên nghiệp lớn nhất tại Việt Nam. Ngoài các sản phẩm dịch vụ như kiểm toán, tư vấn thuế, pháp lý, tài chính,... Triển khai và nâng cấp hệ thống hoạch địch nguồn lực doanh nghiệp (ERP) như SAP, Oracle hay PeopleSoft là một sự đầu tư và nỗ lực khởi đầu với việc hoạch định chiến lược và mở rộng tới hoạt động triển khai và các giai đoạn tiếp theo. Để thu được lợi nhuận mong muốn từ khoản đầu tư, các tổ chức cần chủ trương triển khai một giải pháp ERP có thể hợp nhất và tối ưu hóa các quy trình kinh doanh với công nghệ để đạt được hiệu quả của các quy trình và hệ thống kiểm soát, giảm chi phí và quản lý tuân thủ hiệu quả. Các chuyên viên Dịch vụ Tư vấn ERP của KPMG kết hợp kinh nghiệm sâu sắc về kinh doanh, tài chính và kế toán với các kiến thức kỹ thuật và thực tế về các ứng dụng Oracle. Với tính khách quan và độc lập, KPMG có thể áp dụng một phương pháp tiếp cận tổng thể hơn đối với chu kỳ thực hiện - một phương pháp tiếp cận có thể giúp nâng cao lợi ích của dự án và giảm thiểu rủi ro - và mang đến giá trị khách quan cho tổ chức. *** Cách thức hỗ trợ khách hàng - KPMG cung cấp các hướng dẫn và hỗ trợ tổng thể vể chu kỳ cho các khách hàng thực hiện triển khai ERP. - KPMG giúp các khách hàng định hướng qua mỗi giai đoạn của dự án ERP, hỗ trợ họ các phương thức nhằm tăng giá trị kinh doanh tiềm năng. Kết quả có được là một hệ thống gắn liền với các mục tiêu kinh doanh, đảm bảo chất lượng, cải thiện công tác kiểm soát và mang đến các giá trị lâu dài.. KPMG kết hợp với CLAS Healthcare và đối tác cung cấp giải pháp tổng thể giúp Bệnh viện/Phòng khám quản lý và vận hành một cách tốt nhất.