qTranslate:
HOTLINE 0909 246 166

Đại học Y dược

Trường Đại Học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh đã trải qua 40 năm kể từ ngày thành lập năm 1976 cho đến nay. Theo thời gian, cùng với sự phát triển của ngành Y Tế và nhu cầu sức khỏe của con người đòi hỏi nguồn nhân lực y tế nâng cao trình độ và đạo đức nghề nghiệp. Trường Đại Học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh được chia ra làm 7 khoa, bao gồm: khoa Y, khoa Răng Hàm Mặt, khoa Dược, khoa Y Tế Công Cộng, khoa Điều Dưỡng- Kĩ Thuật Y Học, khoa Y Học Cổ Truyền và khoa Khoa Học Cơ Bản. Mỗi khoa có những chuyên ngành riêng đảm bảo xây dựng tốt mọi chuyên môn trong ngành y tế.